UPIS U TOKU!

Vrtić Kutak je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i ulazi sistem subvencija

UPIS

Radno vreme:

ponedeljak – petak: 7.00-21.00

tel. 069 221 2341

ul. Debarska 19, Vračar

Vaspitno obrazovna ustanova KUTAK se nalazi na Vračaru u adekvatno opremljenoj kući, koja se prostire na 300 m2. U sklopu vrtića se nalazi dvorište ispunjeno zelenilom i adekvatnom zaštitom za bezbedan i prijatan boravak dece.

Predškolska Ustanova Kutak radi po modelu Montesori programa i po Programu Relax Kids.

Montesori metoda zasnovana je na individualnim potrebama svakog deteta i ona, uz aktivan razvoj i praktično delovanje, vodi ka stimulisanju samostalnosti u svakodnevnim radnjama koje dete obavlja. Dete će biti stimulisano da istražuje, osluškuje, učestvuje, stvara i pomaže. Na najkreativniji i najbezbolniji način gradiće svoju ličnost, pronaći će sopstveni ritam, samo će odlučivati i postati nezavisno. Biće znatiželjno, uvek će ići dalje i, što je još važnije, imaće želju da stalno uči, saznaje i otkriva nove stvari.  U nasem vrticu svakodnevno sprovodimo muzicku, fizicku i likovnu aktivnost u organizaciji sa strucnim saradnicima, kao i usmerene aktivnosti namenjene razlicitim uzrasnim grupama.

Relax kids je britanski dečiji program koji ima za cilj da deci omogući pristup različitim, jednostavnim i delotvornim tehnikama opuštanja, svesne pažnje, kao i tehnikama za kontrolu stresa, koje uče i usvajaju na zabavan i kreativan način.

Program Relax kids povoljno utiče na telo, psihološko stanje, emocije i ponašanje.

Na telo tako što razvija svest o telu, povećava fleksibilnost, smanjuje fizičku napetost, podstiče lučenje endorfina, povećava energiju, povoljno deluje na opuštanje mišića, promoviše zdrav život, ima umirujuće dejstvo na nervni sistem, poboljšava koordinaciju pokreta i ravnotežu, utiče na bolji san, poboljšava cirkulaciju i podiže nivo energije i utiče na bolji imunitet.

Na psihološko stanje tako što umiruje i utiče na bistar um, povećava koncentraciju, utiče na pozitivno razmišljanje, smanjuje nivu stresa i psihičke tenzije, poboljšava pamćenje i sposobnost slušanja.

Na emocije i ponašanje jer razvija samopoštovanje, samopouzdanje, utiče na bolje emotivno zdravlje i pismenost, razvija maštu, kreativnost i utiče na bolje samoizražavanje, deci ukazuje na mogućnosti kako da izađu na kraj sa situacijama kada su pod stresom ili uznemireni.

Rad sa decom je u manjim grupama.

Vrtić Kutak je ustanova koja se bavi razvojem intelektualnih, emocionalnih, socijalnih, moralnih i fizičkih sposobnosti deteta.

Naš tim čine : Medicinske sestre, vaspitači, psiholog i logoped, koji su pristutni u svakodnevnom radu sa decom. Pored redovnih usluga koje pruža vrtić Kutak, pružamo i druge usluge, kao što su: day care, povremeni dolasci deteta, happy Friday, mogućnost noćenja dece u vrtiću.

Cilj vrtića Kutak je da pratimo razvoj deteta, radimo na otkrivanju njihovih potencijala, praktikujemo zdrave životne stilove, podižemo svest o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, kao i razvoja psiho-fizičke sposobnosti.

Rad sa decom se bazira na ranoj stimulaciji dečijeg mozga, tj. razvoja sinapsi, otkrivanja darovite dece i rad sa darovitom decom sa licenciranim vaspitačima i stručnim saradnicima.

Rad vrtića obuhvata UZRAST dece od 0 do 7 godina.

Mesto gde su deca na prvom mestu.

Da dete radi ono što ga raduje!

Koristi od Montesori programa

Podiže nivo intelektualnih sposobnosti, sprečava poremećaj koncentracije i pažnje, razvija koordinacije pokreta i motorike, razvija brzinu razmišljanja i zaključivanja, koristan je za detekciju darovite dece i podsticanja razvoja darovitosti, povećava broj neuronskih veza u mozgu.

Igre u okviru Montesori programa  su:

Stimulacija razvoja očnih mišića (odabrane igre sa loptom), igre preskakanja; razvoj koordinacije pokreta i motorike (igre rotacije, preskakanja, provlačenja); razvoj brzine razmišljanja i zaključivanja – funkcionalno znanje (apstraktivni simboli i zagonetne priče i pitanja).

Kutak - vrtić i jaslice

RADNO VREME vrtića je od 07:00 do 21:00, radnim danima, uz mogućnost čuvanja dece po potrebi.