BESPLATAN VRTIĆ!

Vrtić Kutak je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i ulazi sistem subvencija

UPIS JE U TOKU

Radno vreme:

ponedeljak – petak: 7.00 – 19.00

tel. 069 221 2341

ul. Debarska 19, Vračar

Vaspitno obrazovna ustanova KUTAK se nalazi na Vračaru u adekvatno opremljenoj kući, koja se prostire na 300 m2. U sklopu vrtića se nalazi dvorište ispunjeno zelenilom i adekvatnom zaštitom za bezbedan i prijatan boravak dece.

Najvažniji uzrast za razvoj zdrave ličnosti deteta je predškolski uzrast, tačnije, uzrast od 1-6 god. U tom periodu 95% dece je talentovano za mnoštvo aktivnosti i spremno za saradnju kako bi razvijali svoje potencijale.

Šta se to dogodi u kasnijem školskom uzrastu pa nam istraživanja kazuju da jedva 5% dece održava i podstiče razvoj svojih talenata i interesovanja?

Najvažniji model koji deca oponašaju kod kuće su roditelji, a u vrtiću su to vaspitači.

Rano obrazovanje je važno kako bi se dete spremilo za budućnost. Ranim obrazovanjem će dete kroz usmerene i dodatne aktivnosti steći korisne navike pomoću kojih će se samomotivisati za učenje, usvojiti nove veštine, razviti kreativnost, kritičko mišljenje i komunikaciju.

Svako dete je individua za sebe i na sebi jedinstven način prima, obrađuje i pruža emocije. Pored socijalne i mentalne, najvažnija je emocionalna inteligencija sa kojom se dete ne rađa, već se razvija tokom celog života. Najpogodniji za razvoj emocionalne inteligencije jeste period vrtićkog uzrasta.

Džaba nam znanje ako nemamo dobro emocionalno stanje…

Uspeh dece najviše zavisi od emocionalnog stanja u kojem se nalazi.

U vrtiću Kutak kroz određene aktivnosti radimo na podsticaju razvoja emocionalne i socijalne inteligencije kod dece.

U našem vrtiću rad sa decom se sprovodi u manjim uzrasnim grupama.

Pored svakodnevnih usmerenih aktivnosti u našem vrtiću su 3 puta nedeljno uključene i druge aktivnosti koje su uračunate u cenu, kao i dodatne aktivnosti koje roditelj bira za dete i nisu deo cene vrtića.

Za više informacija o načinu rada i kolektivu vrtića Kutak, možete nas kontaktirati na broj 069 2212341

Predškolska Ustanova Kutak radi po modelu Montesori programa.

Montesori metoda zasnovana je na individualnim aktivnostima svakog deteta i ona, uz aktivan razvoj i praktično delovanje, vodi ka stimulisanju samostalnosti u svakodnevnim radnjama koje dete obavlja. Dete će biti stimulisano da istražuje, osluškuje, učestvuje, stvara i pomaže. Na najkreativniji i najbezbolniji način gradiće svoju ličnost, pronaći će sopstveni ritam, samo će odlučivati i postati nezavisno. Biće znatiželjno, uvek će ići dalje i, što je još važnije, imaće želju da stalno uči, saznaje i otkriva nove stvari.  U našem vrtiću svakodnevno sprovodimo muzičku, fizičku i likovnu aktivnost u organizaciji sa stručnim saradnicima, kao i usmerene aktivnosti namenjene različitim uzrasnim grupama.

Zadaci i vežbe programa su prilagođene uzrastu deteta i utiču na:

  • Razvijanje pažnje i koncentracije
  • Razvija se brzina razmišljanja i koncentracije
  • Razvijanje grafomotorike
  • Otkrivanje talenta kod dece i podsticanje njegovog razvoja

Rad sa decom je u manjim grupama.

Vrtić Kutak je ustanova koja se bavi razvojem intelektualnih, emocionalnih, socijalnih, moralnih i fizičkih sposobnosti deteta.

Naš tim čine: Medicinske sestre, vaspitači, psiholog i logoped, koji su pristutni u svakodnevnom radu sa decom. Pored redovnih usluga koje pruža vrtić Kutak, pružamo i druge usluge, kao što su: day care, povremeni dolasci deteta, happy Friday, mogućnost noćenja dece u vrtiću.

Cilj vrtića Kutak je da pratimo razvoj deteta, radimo na otkrivanju njihovih potencijala, praktikujemo zdrave životne stilove, podižemo svest o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, kao i razvoja psiho-fizičke sposobnosti.

Rad sa decom se bazira na ranoj stimulaciji dečijeg mozga, tj. razvoja sinapsi, otkrivanja darovite dece i rad sa darovitom decom sa licenciranim vaspitačima i stručnim saradnicima.

Rad vrtića obuhvata UZRAST dece od 0 do 7 godina.

Mesto gde su deca na prvom mestu.

Da dete radi ono što ga raduje!

Koristi od Montesori programa

Podiže nivo intelektualnih sposobnosti, sprečava poremećaj koncentracije i pažnje, razvija koordinacije pokreta i motorike, razvija brzinu razmišljanja i zaključivanja, koristan je za detekciju darovite dece i podsticanja razvoja darovitosti, povećava broj neuronskih veza u mozgu.

Igre u okviru Montesori programa  su:

Stimulacija razvoja očnih mišića (odabrane igre sa loptom), igre preskakanja; razvoj koordinacije pokreta i motorike (igre rotacije, preskakanja, provlačenja); razvoj brzine razmišljanja i zaključivanja – funkcionalno znanje (apstraktivni simboli i zagonetne priče i pitanja).

Kutak - vrtić i jaslice

RADNO VREME vrtića je od 07:00 do 19:00h radnim danima