Budućnost pedijatrije je svakako u preventivnom pregledu dece. Preduslov za uspešno unapređenje zdravlja dece, jeste rano otkrivanje tzv. faktora rizika.

To se postiže redovnim i detaljnim , t.j. stručnim sistematskim pregledima.

Vrtić Kutak će redovnim posetama (na mesečnom nivou) pedijatra raditi na prevenciji zdravlja vašeg deteta.

Uz redovne kontrole i preglede u saradnji sa pedijatrima, fizijatrima i drugim saradnicima, dobijaćete potpunu sliku zdravlja vašeg deteta.

Na taj način želimo da poboljšamo kvalitet razvoja Vaše dece.

  • Orl – Aleksandar Vujović “Anta medica”
  • Logoped Jelena Jovanović
  • Stomatolog – Stomatoloska ordinacija „Stefanos“, Dr Milena Ignjatovic, Ul. Jovana Bijelica 2a ‎064 2424 786
  • Fizijatar – Rade Jagodić “Anta medica”