Dodatne aktivnosti u vrtiću Kutak:

  • Engleski jezik
  • Gluma
  • Atletika
  • Letnji i zimski kampovi,
  • posete muzejima, pozorištima i
  • izleti.

Letnji i zimski kampovi

Posete muzejima, pozorištima

Izleti

Poseta pozorištu Boško Buha - predstava " Crvenkapa".

Poseta Muzeju nauke i tehnike