Dodatne aktivnosti u vrtiću Kutak:

  • Engleski jezik
  • Gluma
  • Atletika
  • Letnji i zimski kampovi,
  • Posete muzejima, pozorištima
  • Izleti
  • Muzička školica
  • Šah
  • Školica sporta

Letnji i zimski kampovi

Posete muzejima, pozorištima

Izleti

Poseta pozorištu Boško Buha - predstava " Crvenkapa".

Poseta Muzeju nauke i tehnike