KO SU DECA SA POSEBNO OBRAZOVNIM  POTREBAMA ?

deca-sa-posebnim-obrazovnim-potrebama

Termin:  dete sa posebnom potrebom i dete sa smetnjama u razvoju nisu sinonimi, jer su deca sa smetnjama u razvoju samo jedna grupa dece sa posebnim potrebama.

Termin deca sa posebnim potrebama je mnogo širi i u sebi sadrži:

-decu sa smetnjama u razvoju (decu sa telesnom, mentalnom i senzornom ometenošcu),

-decu sa poremećajima ponašanja,

-decu sa teškim hroničnim oboljenjima i drugu bolesnu decu na dugotrajnom bolničkom ili kućnom lečenju,

-decu sa emocionalnim poremećajima,

-decu iz socijalno, kulturno i materijalno depriviranih sredina,

-decu bez roditeljskog staranja,

-zlostavljanu decu, decu ometenu ratom, izbeglu i raseljenu decu,

-i ono što često gubimo iz vida : darovitu decu.

Osim toga, ovaj termin nije odgovarajući ni sa aspekta psihološkog shvatanja potreba, ali načini njihovog zadovoljavanja mogu biti otežani ili različiti.

Zato je, ako već koristimo termin-posebne potrebe, praktičnije i prihvatljivije koristiti termin – posebne obrazovne potrebe, koji opisuju svu onu decu koja imaju teškoće u učenju, a koje mogu biti posledica ometenosti ili nekih drugih nepovoljnih okolnosti, pa im je potrebna posebna podrška i pomoć tokom obrazovanja. Individualne razlike su prirodne, a kako razvoj ne teče pravolinijski, svako dete u nekom periodu svog razvoja može imati neku poteškoću, pa će mu biti potrebna individualna pomoć i podrška.

Ne treba zaboraviti nadarene učenike (talentovane, darovite), koji takođe imaju posebne obrazovne potrebe.

Dete sa smetnjama u razvoju je dete koje ‚‚ima teskoće u razvoju i nije u mogućnosti da postigne ili održi zadovoljavajući nivo zdravlja i razvoja ili čije zdravlje i razvoj mogu značajno da se pogoršaju bez dodatne podrške ili posebnih usluga u oblasti zdravstvene zaštite, rehabilitacije, obrazovanja, socijalne zaštite ili drugih oblika podrške‚‚. I zato kljucnu ulogu u svemu tome imaju prvenstveno roditelji, koji prepoznavanjem postojeceg problema kod svog deteta ce angazovati strucan kadar (defektologa, logopeda, vaspitača, ucitelja)… i zajednickim snagama olaksati detetu i pomoci mu da nadje nacin na koji ce moci da primi svakodnevno bitne informacije i izvrsava potrebne aktivnosti, u skladu njegovog uzrasta.

Vrtić Kutak

 

 

Оставите одговор

Your email address will not be published.

*